Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 7 SP1
W dziale „Zalecenia konfiguracyjne”->„Microsoft Windows” opublikowano dokument „Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 7 SP1” opracowany w ramach programu SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) przez firmę Microsoft.
+
Microsoft - Koniec wsparcia dla Windows XP
W ramach współpracy prowadzonej przez Microsoft i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w programie SCP (Security Cooperation Program), którego jednym z elementów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie security, informowanie o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz proaktywne przeciwdziałanie im przypominamy, że 8 kwietnia 2014 roku zakończy się wsparcie dla następujących produktów Microsoft:
+
Cykl szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej
Zespół CERT.GOV.PL oferuje dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej serię bezpłatnych szkoleń. Oferowane są one w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2013r.
Pomiędzy II a IV kwartałem 2013 planowane jest przeprowadzenie kolejnej serii bezpłatnych szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Nowe szkolenia dla administracji
Rusza kolejna seria bezpłatnych szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft (SCP - Security Cooperation Program).
+