Microsoft Security Bulletin MS14-021 - aktualizacja Internet Explorer
Firma Microsoft opublikowała aktualizację przeznaczoną dla oprogramowania Internet Explorer w wersjach od 6 do 11, łącznie z wersjami przeglądarki dla systemu Windows XP.
+
Aktualizacja Apple OS X, iOS oraz oprogramowania Apple TV
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X, iOS oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na wykonanie dowolnego kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-13 dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Oracle Security Advisory
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Oracle April 2014 Security Advisory, w których zawarła 104 krytyczne poprawki do swoich produktów.
+
Google Chrome 29.0.1547.57
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 29.0.1547.57 dla systemów Windows, Linux, Macintosh oraz platform Chrome.
+
Microsoft Security Bulletin 08/2013
Firma Microsoft opublikowała sierpniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a pięć sklasyfikowanych zostało, jako „ważne”.
+
Google Chrome 28.0.1500.95
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 28.0.1500.95 dla systemów Windows, Linux, Macintosh oraz platform Chrome.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zawierający informacje o lukach występujących w Cisco TelePresence System. Podatności te mogą umożliwić atakującemu dostęp do serwera WWW za pośrednictwem utworzonego konta użytkownika.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyny bezpieczeństwa zawierające informacje o lukach występujących w zabezpieczeniach produktów firmy. Podatności te mogą umożliwić atakującemu zdalne wykonanie dowolnego kodu lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Nowa wersja Apache XML Security
Wykryte podatności w Apache XML Security mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataku typu odmowa usługi (Denial of Service - DoS), wykonania dowolnego kodu lub skompromitowania systemu.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.4. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności występujące w poprzednich wersjach mogą pozwolić osobie atakującej m.in. na przeprowadzenie ataku DoS (Denial of Service), wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika lub uzyskanie poufnych informacji.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Adobe dla Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Adobe dla Adobe Reader oraz Adobe Acrobat
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programów Adobe Reader oraz Adobe Acrobat. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Google Chrome 22.0.1229.79
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 22.0.1229.79 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Nowe aktualizacje firmy Apple
Firma Apple wydała aktualizacje Javy likwidujące luki, które pozwalały atakującemu na wykonanie dowolnego kodu, przeprowadzenie ataku DoS (Denial-of-Service) lub ujawnienie poufnych informacji.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7 dla systemów Mac oraz Microsoft Windows.
+
Usunięcie luk w Foxit Reader
Nowa wersja popularnego oprogramowania do prezentacji plików PDF usuwa dwa krytyczne błędy.
+
Usunięcie luk w oprogramowaniu phpMyAdmin
Nowa wersja phpMyAdmin usuwa wykryte wcześniej cztery podatności w oprogramowaniu.
+
Aktualizacja serwera BIND
Internet Systems Consortium (ISC) opublikowało aktualizacje do serwera BIND.
+

Wybierz Strony