Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla iOS, watchOS oraz Xcode. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla iOS oraz Safari. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla tvOS, iOS, watchOS, OS X El Capitan, Safari oraz iTunes. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla tvOS, iOS, watchOS, OS X El Capitan, Safari, iTunes oraz AirPort Base Station. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla Xcode. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny Bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania iOS, watchOS, tvOS, Xcode, OS X El Capitan, OS X Server 5.1 oraz Safari. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla Apple Software Update. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla Apple TV. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym urządzeniem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla QuickTime. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania firmy. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla tvOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania firmy. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania firmy. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania OS X El Capitan, Safari, oraz iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na wykonanie kodu w podatnym systemie.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizacje przeznaczone dla oprogramowania OSX Server, iTunes, Xcode oraz iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizację przeznaczoną do oprogramowania QuickTime, Safari, Mac Extensible Firmware Interface (EFI), OS X Yosemite, oraz iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na podwyższenie uprawnień.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizację przeznaczoną do oprogramowania Safari. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała biuletyny bezpieczeństwa przeznaczone dla oprogramowania OS X, Safari, iOS oraz Apple TV. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+

Wybierz Strony