Poprawki dla PuTTY
W programie PuTTY wykryte zostały podatości pozwalające osobie atakującej na na wykonanie dowolnego kodu.
+
Apple OS x 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002
Ukazała się najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple X 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają na wykonanie dowolnego kodu, pozyskanie poufnych informacji lub umożliwienie przeprowadzenia ataku typu Denial-of-service.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.4. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7 dla systemów Mac oraz Microsoft Windows.
+
Zapowiedź sierpniowych biuletynów Microsoftu
W najbliższy wtorek (09.08.2011) firma Microsoft planuje wydać sierpniowe biuletyny bezpieczeństwa.
+
Aktualizacja Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała aktualizację dla programu Flash Player łatającą wiele luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych podatności może pozwolić atakującemu na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (denial-of-service) lub wykonanie dowolnego kodu.
+
Security Update dla Mac OS X
Firma Apple wydała Security Update 2011-001 dla Mac OS X v10.6.7 łatający wiele luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych podatności może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu, przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (denial-of-service) lub uzyskanie dostępu do poufnych informacji użytkownika.
+
Aktualizacje w Adobe Reader i Adobe Acrobat
Firma Adobe opublikowała nowe aktualizacje dla produktów Adobe Reader i Adobe Acrobat pracujących pod systemem Windows i Macintosh. Dotyczą one wykrytej podatności w bibliotece authplay.dll. Wykorzystanie luki może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
+
Luka w Apple QuickTime
Wykryto poważną lukę w aplikacji firmy Apple QuickTime, która może zostać wykorzystana do skompromitowania systemu użytkownika. Wykorzystanie powyższej luki umożliwia wykonanie dowolnego kodu.
+
Nowy biuletyn Microsoftu
Firma Microsoft wydała aktualizację do Security Bulletin Summary z marca 2010 i dołączyła do niego biuletyn MS10-018. Nowy biuletyn usuwa w sumie 10 luk w programie Internet Explorer. Najpoważniejsza luka może pozwolić atakującemu na zdalne wykonanie kodu, pod warunkiem, że użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną stronę sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer.
+