Luka bezpieczeństwa w oprogramowaniu OpenSSL
W oprogramowaniu OpenSSL wykryto krytyczną lukę bezpieczeństwa w implementacji funkcjonalności "heartbeat" protokołu TLS/DTLS. Podatne wersje oprogramowania: 1.0.1, 1.0.2-beta, 1.0.1f i 1.0.2beta1.
+