Informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Log4Shell - Informacja nt. obsługi incydentu cyberbezpieczeństwa

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o incydencie cyberbezpieczeństwa związanym z ujawnieniem podatności w powszechnie stosowanej bibliotece oprogramowania oraz przebieg jego obsługi przez Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) działające na poziomie krajowym w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku.

Opcje strony

do góry