Biuletyny bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przejęcie przez atakującego kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 10/2014
Firma Microsoft opublikowała październikowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a pięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Microsoft 03/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o pięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-08 dla programu Adobe Flash Player. W najnowszej wersji swojego produktu załatanych zostało wiele błędów, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu użytkownika.
+
Opera 19.00
Pojawiła się nowa wersja przeglądarki Opera 19.00. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki spowodowane są podatną wersją Chromium.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point, Cisco WRVS4400N Wireless-N Gigabit Security Router oraz Cisco RVS4000 4 port Gigabit Security Router, które mogą umożliwić osobie atakującej uzyskanie poświadczeń administratora.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2013
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a pięć zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 10/2013
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny” a kolejne cztery zostały sklasyfikowane, jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 09/2013
Firma Microsoft opublikowała wrześniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a dziewięć sklasyfikowanych zostało, jako „ważne”.
+
Google Chrome 29.0.1547.57
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 29.0.1547.57 dla systemów Windows, Linux, Macintosh oraz platform Chrome.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyny bezpieczeństwa zawierające informacje o lukach występujących w zabezpieczeniach produktów firmy. Podatności te mogą m.in. umożliwić atakującemu na przejęcie kontroli nad zaatakowanym systemem.
+
Poprawki dla VMware ESX Server
VMware poinformowało o podatnościach występujących w VMware ESX Serwer, które mogą być wykorzystane przez użytkowników lokalnych do zwiększenia przywilejów, ujawnienia informacji lub przeprowadzenia ataku typu DoS.
+
Poprawki dla PuTTY
W programie PuTTY wykryte zostały podatości pozwalające osobie atakującej na na wykonanie dowolnego kodu.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Shockwave Player
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa apsb13-18, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe Shockwave Player.
+
Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności występujące w poprzednich wersjach mogą pozwolić osobie atakującej m.in. na obejście zabezpieczeń, ujawnienie poufnych informacji lub uzyskanie dostępu do systemu.
+
Apple OS x 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002
Ukazała się najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple X 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają na wykonanie dowolnego kodu, pozyskanie poufnych informacji lub umożliwienie przeprowadzenia ataku typu Denial-of-service.
+
Poprawki dla VMware ESX Server
VMware poinformowało o podatnościach występujących w VMware ESX Serwer, które mogą być wykorzystane przez lokalne złośliwe oprogramowanie w celu obejścia zabezpieczeń systemu.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności występujące w poprzednich wersjach mogą pozwolić osobie atakującej m.in. na przeprowadzenie ataku DoS (Denial of Service), wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika lub uzyskanie poufnych informacji.
+

Wybierz Strony