Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informujące o 247 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informujące o 276 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zawierający informacje o aktualizacji oprogramowania Java. Wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 248 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 154 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 193 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 98 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 169 podatnościach występujących w jej produktach.
+
Oracle Security Advisory
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Oracle April 2014 Security Advisory, w których zawarła 104 krytyczne poprawki do swoich produktów.
+
Biuletyn bezpieczeństwa firmy Oracle
Oracle wydało biuletyn bezpieczeństwa za styczeń 2014 roku, w którym informuje o szeregu aktualizacji eliminujących podatności w produktach firmy. Wśród aktualizacji znalazło się 36 łatek przeznaczonych dla szeroko rozpowszechnionego oprogramowania Java.
+
Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2013
Firma Oracle wydała lipcowe biuletyny bezpieczeństwa zawierające 89 poprawek dla wielu produktów firmy. Luki występujące w nieaktualnych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu m.in. na uzyskanie dostępu do danych.
+
Oracle Critical Patch Update Advisory - April 2013
Firma Oracle wydała kwietniowe biuletyny bezpieczeństwa zawierające 128 poprawek dla wielu produktów firmy. Luki występujące w nieaktualnych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu m.in. na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Krytyczna luka w bibliotekach Oracle „Outside In” – Microsoft ostrzega
W dniu wczorajszym firma Microsoft wydała pozaplanowy biuletyn bezpieczeństwa dotyczący poważnych błędów w produktach Microsoft Exchange and Sharepoint Server a dokładnie błędów w bibliotekach "Outside In" Oracle wchodzących w skład powyższego oprogramowania.
+
Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2012
Firma Oracle wydała lipcowy Critical Patch Update zawierający 87 poprawek dla wielu swoich produktów. Luki występujące w nieaktualnych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu na wykonanie kodu z uprawnieniami podatnej aplikacji.
+
Oracle Critical Patch Update Kwiecień 2012
Firma Oracle wydała kwietniowy Critical Patch Update zawierający 88 poprawek dla wielu swoich produktów. Luki występujące w niezaktualizowanych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu na kradzież informacji, manipulowanie danymi czy przeprowadzenie ataku DoS.
+
Oracle Critical Patch Update for February 2012
Firma Oracle opublikowała biuletyn Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory - February 2012 zwierający 14 poprawek dla swoich produktów.
+
Oracle Critical Patch Update - styczeń 2012
Firma Oracle opublikowała Oracle Critical Patch Update Advisory - January 2012 zwierający krytyczne poprawki dla swoich produktów.
+
Zbiór krytycznych łat Oracle
Firma Oracle wydała dwa zbiory krytycznych łat dla swoich produktów pod nazwami: Oracle Critical Patch Update Advisory - October 2011 oraz Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory – October 2011.
+
Uaktualnienie produktów Oracle (Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2011)
Firma Oracle opublikowała lipcowy biuletyn bezpieczeństwa obejmujący poprawki swoich produktów. Biuletyn dotyczy łącznie 78 podatności pozwalających na zdalne uruchomienie zewnętrznego kodu, ujawnienie informacji oraz pozwalających na przeprowadzenie ataku odmowy dostępu. Działania te mogą zostać przeprowadzone przez zewnętrznych, nieautoryzowanych w systemie użytkowników.
+
Krytyczna aktualizacja produktów ORACLE
ORACLE wypuściło nową krytyczną aktualizację dla swoich produktów.
+

Wybierz Strony