Flashback Malware Removal Tool od Apple
Firma Apple udostępniła narzędzie do usuwania najpopularniejszych wariantów szkodliwego oprogramowania typu Flashback. Jeśli malware zostanie wykryty, narzędzie usunie szkodliwe oprogramowanie automatycznie a następnie powiadomi o tym fakcie użytkownika.
+