Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.6.1, łatająca podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.5.2, łatająca podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.5.1, łatająca podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.4.2, łatająca podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na uzyskanie wrażliwych informacji z podatnego systemu.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.4.1, łatająca podatności typu cross-site scripting wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2.3, łatająca podatności typu cross-site scripting oraz potencjalne podatności SQL injection wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2.2, łatająca podatności typu cross-site scripting wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2, łatająca podatności typu cross-site scripting wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.1.2, podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą umożliwić zdalną kompromitację witryny.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 3.9.2, podatności wykryte w poprzednich wersjach mogą spowodować m.in. odmowę usługi (DoS).
+