Raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2018 roku.

Raport publikowany jest w celu podnoszenia świadomości użytkowników o aktualnych zagrożeniach i podatnościach, a także skutkach ich ewentualnego wystąpienia dla systemów teleinformatycznych. Ujęte w Raporcie informacje, w tym dane statystyczne, mają dostarczyć wiedzy niezbędnej dla procesów planowania i wdrażania w instytucjach rozwiązań przyczyniających się do podwyższenia odporności jawnych systemów teleinformatycznych.

Opcje strony

do góry